onsdag 6. oktober 2010

Malmøykalven: Endelig ute av rettssystemet

GIKK FRI: Oslo Havn-styreleder Bernt Stilluf Karlsen strør salt i sårene til miljøaktivistene.. (Foto: Bjørn Bratten)Styreformannen
strør salt i sårene


Oslo Havn er endelig frifunnet i miljø-slaget om Malmøykalven

Av BJØRN BRATTEN, Avisa Nesodden

De siste juridiske krampetrekningene i den største miljøskandalen vi har sett på våre kanter de seinere åra har nå spilt seg ut av rettssystemet. Borgarting Lagmannsrett har avvist påtalemyndighetens anke fra Oslo tingrett i saken mot Oslo Havn i den store krigen om det sterkt omstridte slam- og kloakkdeponiet ved Malmøykalven.

Dømt
- Det media og motstandere av prosjektet har omtalt som en ”miljøskandale” viste seg etter rettslig prøving å være et vellykket og godt gjennomført prosjekt, sier styreleder i Oslo Havn KF, Bernt Stilluf Karlsen i en kommentar, ifølge Amta.
Dette prosjektet har ikke vært mer vellykket enn at de tiltalte fra rensefirmaet Secora ble dømt i tingretten i fjor. Men Oslo Havn har altså gått fri og lagmannsretten gir et lite spark til påtalemyndigheten når de avviser anken fra tingretten, noe som er klar beskjed om at anken var verdiløs.

Godkjent
Det Stilluf Karlsen henviser til, er at selve det lovlige deponeringsprosjektet på Malmøykalven, der forurenset masse fra blant annet operautbyggingen i indre havnebasseng ble dumpet, er fullbrakt og godkjent og ikke utsatt for noen kritikk i rettssystemet. Men det har da heller aldri vært under rettslig gransking..
Det Secora er dømt for og også Oslo Havn var tiltalt for, var ulovlig dumping rett i fjorden av 12000 kubikk, eller tre lektere med slam, og 15 lektere med stein og restmasser. Disse utslippene skal ha skjedd ved flere anledninger i løpet av 2006 og fram til høsten 2007.
En pikant detalj er at Statens Forurensningstilsyn i flere måneder satt på opplysningene om Secoras ulovlige dumping. I slutten av februar i 2008 kom plutselig meldingen om at SFT hadde gått til anmeldelse av både Oslo Havn og Secora.

Salt i sårene
Bernt Stilluf Karlsen strør salt i sårene til miljøforkjemperne, med Kurt Oddekalv og Petter Stordalen i spissen, når han sier i sin pressemelding i dag:
- Prosjektet har ryddet opp i gamle miljøgifter i indre Oslofjord og fjorden har vært renere enn den har vært på lenge, til glede for Oslos befolkning, sier Bernt Stilluf Karlsen.

1 kommentar:

 1. Kommentar del 2
  Karlsen unnlater nå å nevne kvaliteten på sjøbunnen. Før tiltaket startet brukte han og Oslo Havn mye energi på å fortelle hvor viktig det var å fjerne det svært forurensede og biotilgjengelige topplaget som ble virvlet opp av båter. I søknaden stod det: "Vi vil gjennom prosjektet oppnå en reduksjon i spredningen av miljøgifter fra sjøbunnen i Havna på inntil 96%." Nå snakker man bare om hvor mye masse som er "fjernet". Det sier lite om spredningen.

  At sjøbunnen ikke ville bli ren med de metoder OH benyttet, ble de advart om på forhånd. OH avviste kravet om sugemudring, og rotet rundt i miljøgiftene i 4 år med gravemaskin, (for så å frakte massene 3 km lenger ut i fjorden, blande med store mengder vann og pumpe slammet ned i sjøen igjen.)

  Tildekkingen har de heller ikke fått til. De hoppet bukk over anbefalinger i KU og startet tildekking av det bløte slammet umiddelbart. Det har så langt gått svært dårlig, som mange advarte om på forhånd. Først bombet de deponiet i to år med et sandvolum som skulle vært nok til å dekke deponiet med 80 cm sand (det dobbelte av de påkrevde 40 cm). Resultat: Dels store hauger på bunnen. Dels sand som trengte langt ned i deponiet. Minste tildekkingstykkelse var 3 cm. Nå utprøves en ny metode: Sanden blandes med vann og pumpes ut rett under overflaten.

  Karlsens hovedkilde til påstanden om at prosjektet er vellykket er NGI som i tingretten ble dømt for brudd på forurensningsloven i dette prosjektet. Det er ikke uten grunn at det i 2007 ble krevet tredjepartskontroll av hele prosjektet fra Naturvernforbundet, Bellona, Greenpeace, Norges Miljøvernforbund, Norges Velforbund, Neptun, Folkeaksjonen mot giftdumping og Innbyggerinitiativet. Alle så med stor bekymring på hvordan bl.a. NGI satt på alle kanter av bordet. De laget Konsekvensutredninger, søknad, kontrollplan, utførte kontroller og målinger og skrev de omdiskuterte rapportene, som fikk svært hard kritikk i tingretten. Elin Leer-Salvesen og Are Dammann

  SvarSlett