fredag 5. november 2010

UNNSELIG: En liten steinhaug i enden av en vei på Ellingstadåsen ved Fjellstrand, kan vise seg å være en svært interessant gravrøys fra jern- eller bronsealderen.. Eller det kan være som en av naboene sier - restene av et nedlagt veiprosjekt fra femtitallet.. (Foto: Bjørn Bratten) 


KLOAKK-AKSJON
GIR JERNALDERFUNN Av BJØRN BRATTEN, Østkantliv

Det registreringsarbeidet som har pågått de siste par åra av kulturminner over hele Nesodden har foreløpig ført til mer enn en dobling av tallet på svært interessante jern- eller bronsealderfunn på halvøya. 

Registreringsarbeidet er gjort i forbindelse med den oppryddingsaksjonen i kloakksystemene som begynte rundt omkring på halvøya for et par år siden. 


Arkeolog Malin Trømborg i Akershus Fylkeskommune forteller til Avisa Nesodden at man før registreringen begynte kjente til en fem-seks sikre jernalderbosettinger på Nesodden. 

Glad og overrasket


- Nå etterpå har vi foreløpig oversikt over en 13-14 lokaliteter, hovedsakelig jernalder/bronsealderboplasser. Vi er jo både glade og overrasket, særlig over å gjøre mange av disse funnene i hagene til folk. 

- Det morsomste funnet var kanskje det vi gjorde i en hage på Flaskebekk, der vi fant flintsteiner rett oppi dagen, bare dekket av mose, beliggende innunder en fjellvegg – et typisk sted hvor man la slike bosteder, til ly mot været, sier Malin Trømborg. Svært interessant


- Også på Ellingstadåsen ved Fjellstrand gjorde vi nye jernalderfunn, tre stykker, både gravrøyser og bosteder, fint plassert med utsikt over en myr, som trolig har vært vann tidligere. Det var også veldig godt bevarte, veldig flotte og svært interessante funn. 

- Det ble også gjort kjempeinteressante funn en 200-300 meter lenger bort, på kanten av platået med fin utsikt, forteller Malin Trømborg.
- En av naboene til det funnet vi har avbildet her på bloggen sier at den steinrøysa er restene av et nedlagt veiprosjekt fra femtitallet, som han husker fra han var guttunge?


Veiprosjekt fra femtitallet?


- Ja, det vil alltid kunne komme slike opplysninger. Vi må jo for sikkerhets skyld presiserer at det gjenstår atskillig videre forskningsarbeid for å kunne si at alle funnene er sikre.
- Det vil også avhenge av det videre arbeidet med avløpsplanleggingen hvordan det går med funnene - noen av dem blir det kanskje ikke gjort noe mer med, sier Malin Trømborg.

Kommunens prosjektleder i kloakk-aksjonen, Lotte Elgaafoss, sier til Avisa Nesodden at det var rundt 2000 eiendommer som hadde slike såkalte separate avløp, mange av dem bare enkle utedoer, på Nesodden. Etter at opprydningsarbeidet ble påbegynt og en del distrikter registrert og utbedring planlagt, er tallet nede i rundt 1500, mener Elgaafoss. 


Slått sammen


Blylaget og Nordstrand/Dalbo er godt i gang med utbedringsarbeidet, mange steder blir flere kloakkanlegg slått sammen, Spro kommer til neste år, Solbergskogen i 2012, Ellingstadåsen 2013, Ildjernet også 2013 og på Flaskebekk er starten avhengig av pågående reguleringsarbeider..

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar