tirsdag 30. november 2010

Lys idé fra Velforbundet?

AVSKILTET: Lensmannskontoret på Nesodden er avskiltet. Velforbundet foreslår at politireserven overtar.. (Foto: Bjørn Bratten)Politiet har reist sin vei ..

Nå kommer politireserven?

Tidligere justisminister Odd Einar Dørum, som nå er leder i regjeringens kriminalitetsforebyggende råd, foreslår at politireserven settes inn på Nesodden. Bakgrunnen er frykt for at den kommende resultatreformen i Politiet, som blant annet foreslår en sammenslåing av Follo Politidistrikt med Østfold, vil svekke den lokale politiberedskapen ytterligere, skriver Amta i dag.
Nesodden Velforbund sendte i forrige uke en henvendelse til Politidirektoratet og Justisdepartementet der de ba om informasjon om ordningen med politireserven, som ble opprettet i 1952 som en del av den sivile beredskapen i Norge.
- Tanken er at politireserven, som er bygget opp av vernepliktige mannskaper som har avtjent førstegangstjenesten, skal bidra til den operative beredskapen på Nesodden, sier lederen i Nesodden Velforbund, Jon Martin Larsen.
- Vi ser tendensen til at politiet prøver å overføre flere og flere oppgaver til frivillig sektor, både i form av vakthold og frivillig arbeid, så dette er bare et steg videre, sier Larsen, som forteller at han tok opp ideen med Dørum, som er styremedlem i Vellenes Fellesoerganisasjon.
- Jeg tok konkret opp utfordringene rundt dagens politiberedskap, og opplevde Dørum som sterkt bekymret, forteller Larsen.
Odd Einar Dørum sier til Amta at han mener en slik fornuftig bruk av politireserven burde være noe å tenke på.
- Dette er motiverte mennesker, og det er etter min mening en mye bedre ordning at disse samarbeider med politiet enn at vektere gjør det, sier Dørum.
Politireserven er tenkt brukt ved militær beredskap, naurkatastrofer eller ulykker, eller for å opprette samfunnsordenen..
-bb/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar