mandag 8. november 2010


Uka på bloggen -

mandag 8.november 2010

Med jevne mellomrom skriver avisene om bloggerne. En kjent blogger sier til en avis at blogging er den viktigste byggesteinen av de sosiale mediene. Så kommer en såkalt ekspert, gjerne en akademiker, og sier han ikke tror bloggerne setter dagsorden. Mens en annen, en journalist, sier de har gjort avstanden mellom enkeltmenneskene og makten mindre.
Ja vel, og god dag mann, økseskaft, kan resten av oss si. For er det strengt tatt noen som har brydd seg med å fortelle det grunnleggende: Hva er en blogg – og hva er en blogger?
En blogg er nesten det samme som en nettavis. Forskjellen er  praktisk/teknisk nesten helt ubetydelig, men konsekvensen er stor:
Nettaviser er langt mer ressurskrevende å drive. De er mer fleksible i forhold til hvilke topp-oppslag som redaksjonen vil prioritere. Hovedprinsippet er at førstesiden brukes til oppslag og selve historien trykkes i sin helhet på en bakenforliggende side. Derfor brukes nettaviser, eller de malene som benyttes av nettaviser, ofte av nyhetsorganisasjoner, altså f.eks. aviser.
En blogg består av en førsteside hvor hele historien du vil lese står der du finner den og hvor du finner hele historier etter hvert som du blar deg nedover hele denne førstesiden, til du kommer til neste side, som er bakenforliggende.
Nye historier blir liggende på toppen av denne førstesiden og blir skjøvet nedover på siden når nye historier blir lagt inn.
Det som er snedig med bloggen er at førstesiden også har en henvisningsspalte, en sidespalte, som ligger fast, og hvor bloggeren selv kan bestemme hvilke historier som til enhver tid er viktigst – og som ligger på topp, ved siden av hovedoppslaget.
Dette er spesielt nyttig hvis du driver en blogg som den som du leser på nå, som forsøker å ligne en avis i uttrykk og formål. Men som vi forstår, det fins alle slags typer blogger, fordi de kan være nyttige til så mange slags formål..
Blogger er perfekt for enkeltpersoner fordi de er lite ressurskrevende/arbeidskrevende, og dessuten ligger gratis til bruk på nettet for alle som vil prøve. Der ligger forklaringen på blogger-gåten: 
Enhver kan være sin egen lykkes smed. Eller ikke..
-bb/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar