torsdag 4. november 2010


Uka på bloggen

- torsdag 4.november 2010


  • Hva skal huset hete? Tja, si det. Det første som slo oss var Eventyrhuset. Vi syntes i grunnen det var et riktig fint navn på et bygg som skal inneholde ungdomsskole, kulturskole, helsestasjon, servicesenter, bibliotek og kafé. Og kommune-administrasjon. Det var det med kommuneadministrasjonen som gjorde at det skar seg for Eventyrhuset. For siden de pittoreske tyskerbrakkene oppe i eventyrlandet på Varden, - et Soria Moria så å si, ja, det kan vi si når det snart går mot slutten.. Ja, siden de altså skal fraflyttes, og kommunestyremøtene skal flyttes fra samfunnshuset til dette herlige nye huset på Tangen - da går det ikke an å kalle det Eventyrhuset. Det skjønner jo alle. Det ville være som å antyde at kommunepolitikere og -byråkrater forteller eventyr. Det skulle tatt seg ut. 
  • På den annen side blir det understreket fra dem som har med dette å gjøre at biblioteket, altså i samme hus, skal være noe mer enn et tradisjonelt bibliotek. I praksis vil det fungere som et kultur/litteraturhus. Det skal være Nesoddens viktigste møtested – et sosialt samlingspunkt for alle, med vekt på formidling og opplevelser. For barn vil vi spesielt legge vekt på å stimulere deres nysgjerrighet, vitebegjær og leselyst. Det skal være som ”å gå en tur i eventyrskogen”, heter det på kommunens hjemmesider.
  • Det første du møter når du kommer inn hovedinngangen er servicesenteret, der du vil få informasjon og hjelp, skriver de så. I første etasje, også ved inngangen, kommer det en hyggelig kafé. Det tar vi som en selvfølge, at den blir hyggelig, altså. Kanskje sammenlignet med kaféen i butikksenteret rett over gata?
  • Kulturskolen legger opp til huskonserter for publikum én gang i måneden med kulturskoleelever, og større oppsetninger to-tre ganger i året med kor og orkester. Det vil også bli teateroppsetninger to-tre ganger i året. Og så blir det møtested for ungdom med internettkafé og Blackbox. Det siste der er noe vi voksne ikke forstår oss på. Internettkafeen kan vi kanskje få tilgang til hvis vi spør pent. Det blir så fint, så. Men blir det et eventyr? 
  • Vi kan i hvert fall ikke kalle det Kommunehuset. Det blir nok Rådhuset. Så vi kan søke dit når vi trenger råd, eller noe. Eventyrhuset? Jøss, for en idé..
  • -bb/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar