tirsdag 30. november 2010

Kommunehuset: Navnet ble Tangenten

Navnet på Nesodden kommune- senter ble avslørt på adventsar- rengementet på Varden sist søndag. Responsen fra innbyggerne på navnekon- kurransen har vært stor, fremgår det av kommunens hjemmesider. Det kom inn 156 forslag fordelt på 72 forslagsstillere. Mandatet til komiteen var å finne et navn som var framtidsrettet og positivt. Jurymedlemmene var enige om navnet Tangenten.
Siden det kom inn tre forslag på et likelydende navn til konkurransen, har juryen bestemt seg for å dele premien. Victor Strøm hadde gitt en mer utførlig begrunnelse for navneforslaget, en begrunnelse som juryen syntes var god og som de ønsker skal følge navnet videre:
Navnet har i seg beliggenheten Tangen. Navnet forteller videre om et treffsted (en tangent berører jo en sirkel og sirkelen kan stå for samfunnet Nesodden). Dertil er jo tangenten redskapet vi bruker for å få fram harmoni - gode toner. Og en tangent settes jo inn i en flerfoldig sammenheng, lyse og også mørkere, slik kommunehuset også vil fungere.
På nyåret 2012 åpnes Nesoddens nye storstue. Huset skal romme en hyggelig kafé, et bibliotek som har som ambisjon å bli en av Skandinavias mest spennende kunnskaps- og formidlingsarenaer, en internett kafé og en blackboks, et auditorium med 60 sitteplasser og en liten scene, en ungdomsskole og en kulturskole med så vel produksjonslokaler som framvisningsarenaer.

I kveld, tirsdag, 30.november kan du bli kjent med huset i Nesodden samfunnshus, Store sal klokka 19.00.
-bb/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar