fredag 19. november 2010

Uka på bloggen - Fredag 19.november 

Kommunerevisor Svein Helge Johansen gikk av med pensjon for kort tid siden. Han gjorde i et langt intervju i Akershus Amtstidende stort vesen av at han hadde vært svært påpasselig med ikke å bli for mye kamerat med sine tidligere kolleger på Varden, bare sånn passelig sosial i lunsjpausen. Var det noen som skulle være uavhengig revisor, så var det han.
På fallrepet klarte han i kontrollutvalgets navn å slå stort opp i en rapport at det likevel var en småsjef i kommunebyråkratiet som tross de aller innstendigste oppfordringer og detaljerte rutinebeskrivelser ikke hadde klart å forholde seg korrekt til kommunens innkjøpsreglement. 
Innkjøpsrutinene var i pakt med tidens ånd muligens blitt noe tid- og arbeidskrevende. I alle fall var det en svigersønn eller noe slikt som hadde fått en kontrakt eller to litt for lettvint, mente den avtroppende revisor. I uka som gikk kunne den samme amtstidende opplyse at også den tidligere revisorens svigersønn hadde hatt kontrakter med den samme småsjefen. Dermed var revisoren inhabil, konstaterer kommuneadvokaten.
For å si det enkelt: revisoren fikk svingdøra midt i fleisen.NEWSODDEN: 
Offentlig eller 
ikke offentlig?


Det er ikke så lett å fastslå at saker og ting ikke har offentlig interesse når offentligheten likevel interesserer seg for saken. Det er mange både offentlige og andre personer som gjennom tidene smertelig har fått erfare at når offentligheten er interessert så nytter det ikke å påstå det motsatte, det medfører bare enda større interesse.
Som når lege Marianne Bergan i Amta i dag erklærer at spørsmålet om gyldigheten av leiekontrakten mellom Norgesgruppen og fastlegekontoret på Fagerstrand ikke har offentlig interesse. Likevel blir altså saken omtalt i Amta, og altså nå også her i Avisa Nesodden.
- Vi er ikke enig i at kontrakten er ugyldig. Vi respekterer Norgesgruppen og dette har ingen offentlig interesse, svarer Bergan. 
Fagerstrand legesenter har i dag 3500 pasienter knyttet til seg gjennom fastlegeordningen, påpeker Amta. Det burde vel for eksempel være offentlig nok for doktor Bergan.
-eh/-bb/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar