tirsdag 4. januar 2011

Ny rolle for Midtveien?

MIDTVEIEN: Hva sier elgene på Svestadjordene - og Nesoddens innbyggere - til en ny Midtvei? (Foto: Egil Houg)


Fagerstrand satsingsområde i den nye kommuneplanen
(Sist oppdatert torsdag 6.januar kl. 1040)
Midtveien, denne glemte veistubben midt på halvøya, skal få en ny rolle som Nesoddens nye innfartsvei? Det er ett av spørsmålene som har vært lansert gjennom den nye kommuneplanen som skal presenteres for kommunestyret torsdag. Det meldte Amta i et oppslag tidligere denne uka, men nå viser det seg at Midtveien-saken er tatt ut av kommuneplanen, fordi den er for omfattende og trolig også for akutt.

MIDTVEIEN: Ny innfartsåre for Nesodden?.. (Foto: Bjørn Bratten)

Bånna-bakkene
Ordfører Christian Hintze Holm bekrefter at planene for Midtveien har vært en del av kommuneplanen, men presiserer at akkurat den saken nå er tatt ut av kommuneplanen for å bli fremmet i en ny samferdselsplan.


BÅNNA: 
Endelig vekk 
med Bånna-
bakkene? 
(Foto: Bjørn Bratten)

- Det handler om at Midtveien skal vurderes som ny hovedinnfartsåre for Nesodden i forbindelse med tilknytning til en ny vei gjennom Nordre Frogn, altså for eksempel Bånna-bakkene, sier ordføreren.
- Dette kan komme til å kreve svære utredninger som kan koste flere hundre tusen kroner så vi anså det som formålstjenlig å ta den ut av kommuneplanen, sier Hintze Holm.


FAGERSTRAND: Et styrket lokalsenter sør i kommunen.. (Foto: Bjørn Bratten)

Fagerstrand lokalsenter
Utvikling av Fagerstrand som et nytt lokalsenter sør i kommunen med spennende nye, fremtidige næringsarealer, og en ny markagrense, er blant andre store saker i denne planen, som skal omfatte årene 2011 til 2023, legges fram i dag og behandles i kommunestyremøte 27.januar.


Ordføreren forteller at noe av det som er lagt vekt på i den nye kommuneplanen er fremtidig næringsvirksomhet, og spesielt på Fagerstrand, der det fins store arealer, i motsetning til Tangen-området, der det er snakk om mindre arealer innimellom boligområdene.
- Kommuneplanen legger opp til at det satses sterkere på Fagerstrand-området som et lokalt senter i sør, siden det altså fins arealer til både bolig og næring.

Ildjernet omsones..
Kommuneplanen legger også opp til en del omsoninger, som det heter på kommunespråket, som  eksempel foreslås det at Ildjernet skal sones om fra område for fritidsbebyggelse til LNF, altså friluftsområde.
Kommuneplanen legges ut til høring i midten av februar og i seks uker fremover.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar