torsdag 2. februar 2012

Hurra for Heia barnehage — snart!

HEKTISK: I dag er det hektisk byggeaktivitet på Skoklefall, men til våren er alle stillaser og materialstabler forsvunnet. Her skal det bli et trygt og godt miljø for barn og en god arbeidsplass for de ansatte. (Foto: Egil Houg)

Velkommen til Heia barnehage!

En helt ny barnehage nærmer seg ferdigstillelse på Skoklefall, med innkjøring fra Kapellveien. I dag er det byggeplass med adgang forbudt-skilt, men til høsten bør vi kanskje sette opp et annet skilt med Velkommen til Heia barnehage!
 Dette blir en virkelig stor barnehage med åtte avdelinger. Heia barnehage skal erstatte to andre barnehager. Den midlertidige institusjonen på Skoklefallsletta består av moduler som nå leveres tilbake til utleieren, og neste år kan gamle og unge sparke fotball på gressletta igjen.  
Kommunens aller første barnehage i Blomsterveien har vært en læringsarena for barn i en hel menneskealder, men blir frigitt til annen virksomhet.

Personalet fra de barnehagene som legges ned følger naturligvis med over til Heia barnehage, de bytter bare arbeidsplass, og styrer blir Rune Holmedal
Nå vil det bli behov for mange flere førskolelærere, for overføringen av virksomheten til Heia gjør at man nå kan ta opp omkring nitti flere barn, og følgelig må staben utvides.
Ved en stor, ny barnehage vil ikke alle avdelingene kunne starte opp samtidig. Derfor vil oppstarten strekke seg over noen få uker til høsten.
Til høsten begynner alle seksåringene på skolen. Da blir det mange plasser ledige i barnehagene, og nå er det tid for å forberede søknadene for de barna som skal ha plass fra høsten. 

Det er felles opptak for alle barnehagene på Nesodden, både for de private og de kommunale. Når søknadene har kommet inn og har fått sin første sortering, setter styrerne fra alle barnehagene seg sammen for å fordele plassene.
Kommunens forpliktelse er å skaffe plass innenfor kommunegrensa til alle barn som fyller ett år innen utgangen av august i år. Selv om det er i alles interesse å fordele plassene slik at alle får førsteønsket oppfylt, er det nødvendigvis slik at noen barn ikke får plass på den barnehagen foreldrene har øverst på ønskelista. Rådet fra de som administrerer opptaket er at foreldrene setter seg inn i hva barnehagene kan tilby og søker barna inn på den barnehagen som passer best for dem.
Søknadsskjemaet ligger ute på kommunens hjemmesider www.nesodden.kommune.no
_eh/bb/




Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar