søndag 16. januar 2011

Kommuneplanen: SV foreslår flere båtanløpssteder

BÅTANLØP: SV foreslår flere båtanløp på begge sider av halvøya i framtida. For eksempel på Fagerstrand. Da må nok den gamle dampskipskaia oppgraderes.. (Foto: Bjørn Bratten)


SVs utspill til kommuneplanen

Flere båtanløp –
færre boliger


SV vil bygge færre boliger på Nesodden enn de 100 pr. år som er foreslått i kommuneplanen. Til gjengjeld foreslår partiet at det blir båtanløp til flere brygger på halvøya enn de som har anløp i dag. Det fremgår av partiets forslag til høringsuttalelse til kommuneplanen som ble forelagt for kommunestyret forleden. 
SV foreslår 70 boliger pr. år og ikke de foreslåtte 100, fremgår det av høringsuttalelsen. Det er 70 det faktisk har blitt de siste ti årene, og det har fungert godt, mener partiet. Skal det bygges mer krever SV at prosjektene bidrar til arbeidsplasser, sikrer skolegrunnlag, skaper mulighet for ny kollektivtrafikk (for eksempel Fjordbåt) o.l., skriver partiet i sin uttalelse. 
De mener at utviklingen på Fagerstrand kan bli annerledes enn ellers i kommunen, for eksempel  sterkere vekst, ved at gamle industriområder brukes til næringsliv, boliger og servicetilbud. SV foreslår at flere brygger enn de som har anløp i dag sikres til ferdsel. Befolkningen øker og det blir stadig flere sør i kommunen. Nesoddtangen må etter hvert avlastes med flere båtanløp på begge sider, mener SV.
-bb/Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar