fredag 7. januar 2011

Rådmannen lettet

LETTET: Rådmann Geir Grimstad er lettet over at det ikke er funnet straffbare forhold i revisjons- saken på Nesodden.. (Faksimile: Amta)


Ikke straffbart,
men inhabil


Nesodden kommunerevisjon avdekket i september i fjor en rekke avvik fra lov- og forskrift om offentlige anskaffelser. På bakgrunn av opplysninger i rapporten besluttet rådmannen å iverksette eksterne undersøkelser omkring anskaffelser gjenomført i teknisk avdeling i kommunen med spesielt fokus på innkjøp fra et bestemt elektrikerfirma, foretatt av seksjonsleder i teknisk avdeling. 
Seksjonslederens sønn er aksjonær og styremedlem i elektrikerfirmaet, Elektriker A/S. Den eksterne rapporten fra konsulentfirmaet G-Partner ble lagt fram for kommunestyremøtet på Nesodden torsdag denne uka, og fastslår at det ikke er avdekket noen straffbare forhold. Men G-Partner sier at etter deres vurdering var seksjonslederen inhabil til å foreta innkjøpene for til sammen drøyt ti millioner kroner, eks moms, i den aktuelle perioden, og han handlet i strid med kommunens etiske regelverk. 
Men G-partner understreker at det ikke er identifisert noen utilbørlige fordelsoverføringer, som det heter, fra Elektriker A/S til kommunen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar