fredag 7. januar 2011

Klipp fra kommuneplanen:

NESODDEN-FOLK: Høy bålfest-med-ungene-faktor - beskjedne materielle ambisjoner?.. (Foto: Bjørn Bratten)

Nesodden-folk i statistikken:

Høy utdannelse -
lav inntekt

Nesodden-folk har høy utdannelse, men lav inntekt, og ligger på fjerdeplass i landet i kreativitetsindeksen basert på talent, teknologi og toleranse. Det er noen av de interessante opplysningene man kan lese ut av høringsutkastet til den nye kommuneplanen som ble lagt fram for kommunestyret i går. 
Kan vi trekke den iøynefallende konklusjon at kreative yrker ikke kaster stort av seg, uavhengig av utdannelse? Og her på Nesodden er det like greit?
Her er noe av det interessante statistiske materialet som har vært brukt i utredningsarbeidet til kommuneplanen, som skal gjelde for årene 2011 til 2023. 

Jobber utenfor kommunen
I 2008 hadde ca 4 300 innbyggere sitt arbeidssted på Nesodden, mens ca 4 700 var sysselsatt utenfor kommunen. De tjenesteytende næringer dominerer, mens kommunen og Sunnaas sykehus er de største arbeidsplassene. Nesodden har dobbelt så mange yrkesaktive som arbeidsplasser. Det gir en arbeidsplassdekning under 50 %.

Tall fra 2006 viser at 39,7 % av de sysselsatte innbyggerne jobber på Nesodden, mens 44,3 % jobber i Oslo. Tallene for pendling til Follo og Akershus for øvrig er henholdsvis 6,8 % og 6 %.

Nesodden i særklasse
I en regional analyse av alle registrerte kulturnæringsvirksomheter i Norge utarbeidet av Telemarksforskning står Nesodden i en særklasse i Norge hva gjelder antallet bedrifter innenfor kategorien skapende virksomheter med sin andel på hele 13,2 % innenfor skapende virksomheter.
Også innenfor kategorien kultur som innsatsfaktor (prosentvis andel av alle slike bedrifter, registret i enhetsregisteret) ligger Nesodden helt på topp i Norge med en andel på 7,9 % ifølge analysen fra Telemarksforskning.

40 prosent med høyere utdannelse
I forskningsrapporten Norway in the creative age, rangeres norske kommuner i en kreativitetsindeks basert på indekser for talent, teknologi og toleranse. Nesodden kommune kommer på 4. plass i denne rangeringen, kun slått av Bærum, Oslo og Asker.

Utdanningsnivået i befolkningen er høyt på Nesodden. På landsbasis er vi nr 6 når det gjelder andel av befolkning med utdanning på universitets- eller høyskolenivå. Av våre innbyggere over 16 år har nærmere 40 % høyere utdannelse. I Follo er det kun Ås kommune som har høyere utdanningsnivå i befolkningen. Vi er videre den kommunen i Akershus med lavest andel innbyggere som kun har grunnskole.

Lav inntekt
Til tross for høyt utdannelsesnivå viser statistikken at Nesodden er overrepresentert på faktorene lav inntekt, arbeidsavklaringspenger (attføring, rehabilitering, midlertidig uføre) og sykepenger. Nesodden har for øvrig den høyeste andelen enslige forsørgere i Follo.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar