torsdag 27. januar 2011

Kommunestyret drøfter boliger og båtruter

KOMMUNEPLANEN: Dersom det på sikt skal bli flere rutebåtanløp på Nesodden, som her på Fagerstrand, så må det en del opprustninger av kaianlegg til.. (Foto: Bjørn Bratten)

Boliger, båtruter og næringsutvikling er saker som står på sakslista når kommunestyret skal behandle den nye kommuneplanen for Nesodden i møte i Samfunnshuset i kveld. Det er stor spredning i hvor mange boliger de folkevalgte mener må bygges årlig på Nesodden, fra partiet Rødt som mener 40 nye boliger må klare seg, til flertallet Arbeiderpartiet, Høyre og Frp, som i følge Amta i dag trolig går inn for 100. Det er også i samsvar med rådmannens innstilling. Også SVs forslag om at økt næringsutvikling vil måtte føre til at man på sikt får en økning av antall anløp for fjordbåtene på halvøya, vil bli drøftet på dagens kommunestyremøte. Særlig vil dette kunne være aktuelt for Fagerstrand, som i kommuneplanen trekkes fram som et styrket lokalt sentrum. 

MIDTVEIEN: Ny innfartsvei fra sør via riksvei 23 og Bånnabakkene..? (Foto: Bjørn Bratten)

En spesiell sak som vi gjorde et poeng av her på Avisa Nesodden da kommuneplanen ble lagt fram tidligere denne måneden var planene om Midtveien som en ny atkomstvei til Nesodden via riksvei 23 i Frogn, altså det vi kjenner som Bånnabakkene. Dette prosjektet er besluttet tatt ut av kommuneplanen, men både Høyre og Ap vil nå at det skal tas inn igjen. Hele kommuneplanen skal legges ut til høring i seks uker fra midten av februar. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar