onsdag 1. desember 2010

Tangen Sentrum: Slik gikk det til

TANGEN SENTRUM:  Her et bilde fra februar 2008 - i god tid før den foreløpig siste utbyggingen startet.. (Foto: Bjørn Bratten)

Nesoddens eldste bedrift

Her trykker vi en artikkel fra Nesodden Historielags årsskrift Sopelimen fra 1989, som forteller hvordan det hele gikk til fra starten av med det som i dag er Tangen Sentrum. Vi gjengir artikkelen ordrett og i sin helhet:
"Løes Landhandleri ble stiftet 1878 på gården Nordre Løes av Johannes Markussen Egeland og hustru. Han kom fra Spydeberg, og kjøpte Løes 1869. Han giftet seg med Bolette Balzersdatter Flateby på Nesodden. Gudsfrykt og nøysomhet rådet i hjemmet. De hadde omsorg for andre.


STARTEN: Løes Landhandleri på 1800-tallet.. (Faksimile fra Sopelimen)


På Løes kunne folk få medisiner av det som var vanlig på den tid. De hadde selv mye sykdom og ni barn. For å hjelpe på økonomien, startet de bakeri og landhandel på gården. Enken drev senere dette ved barnas hjelp. Bolette var syk og pleietrengende i mange år, og eldste datteren, Anne, ble invalid etter poliomyelitt som tolvåring. Den nest yngste, Pauline, ble hjemme og stelte for dem, og slet med butikken til moren døde. Hun kjørte ofte med hest til brygga etter varer, og hun kunne lempe melsekker som  en kar, ble det fortalt.
I 1913 overtok Anton butikken etter endt skolegang og militærutdannelse. Han kjøpte nabogården Torvet, og flyttet butikken dit. Pauline hjalp ham i gang der. Anton utvidet veien til Bunnefjorden, bygget egen brygge (Torvik), og fikk dampskipsanløp. Han utparsellerte og solgte tomter, og utvidet slik kundekretsen. Landhandleriet var det sentrale og sosiale samlingsstedet. Her ble posten utlevert, og nyheter fortalt. Her sto brannsprøyten stasjonert, - en diger pumpe kjørt med hest, - senere bil. Sykekurven var og plassert her, i samarbeid med Nesodden Helselag.
I 1945 overtok treje generasjon, Arnt Løes, firmaet A.M Løes, sammen med sin frue Åse. Butikken ble påbygget i 1930 og -51.


TORVET: Butikken ble flyttet til Torvet i 1913..

Løes var med og stiftet Tangen Sentrum i 1954. Det tok fire år før første byggetrinn sto klart. I mellomtiden kjøpte og innredet Arnt en tyskerbrakke for å dekke behovet for forretning på Tangen. Og handelen gikk! Siden 1958 Har det vært flere utvidelser i den moderne selvbetjeningsbutikken. Den er i dag 1000 m2 og har eget delikatessekjøkken.

På Torvet økte omsetningen. Lokalene ble for små, og fylte ikke kravene som arbeidstilsynet og kundene satte. Ved veiskillet Nystuen – Nesodden kirke var det satt av tomt til forretning. Endelig, i april -84, kunne den gamle butikken flytte inn i moderne lokaler i Kirkekrysset. Der er også postkontor, og i annen etaje, kontorer, bolig m.m. I 1975 kjøpte Arnt og Åse Solviks Handel i Fagerstrand, i 1977 Centrum jern og farge på Tangen, og startet også Gavehjørnet med kjøkkentøy og div. artikler.

I dag har firmaet fem forretninger med 80-85 ansatte på Nesodden. Sønnen Anton, sammen med sin frue Dorte, leder nå firmaet A.M. Løes A/S, - den eldste bedriften på Nesodden.."

Synøve Næverlid 
(Sopelimen, 
Nesodden Historielags 
årsskrift 1989)


Finn mer på Nesodden Historielag: http://nesodden.historielag.org/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar