torsdag 2. desember 2010

Direkte ordførervalg nedstemt i kommunestyret

GIR IKKE OPP: Det er noen som snakker om en underskriftskampanje, sier Christian Hintze Holm.. (Foto: Bjørn Bratten)


Venstre sprakk i "ordfører- valget"


Hvem er nå kandidater til ordførervervet, spør Christian Hintze Holm


Av BJØRN BRATTEN, Avisa Nesodden


Kommunestyret på Nesodden vedtok torsdag kveld med en stemmes overvekt å stemme ned forslaget om å innføre en ordning med direkte ordførervalg på Nesodden gjennom en rådgivende folkeavstemning. Vedtaket skjedde etter en sprekk i Venstre, som støttet den direkte ordførervalgordningen i arbeidsutvalget.
- Det kan være den endelige kroken på døra for ditt ønske om enda en ordførerperiode på Nesodden, Christian Hintze Holm?
- Ja, det er ikke så godt å si. Det ble varslet at noen vurderer å starte en underskrift-aksjon for å kreve den samme folkeavstemningen som ellers kommunestyret hadde vedtatt, og til det trengs 1200 underskrifter.
- Men en ting er min person, noe annet er jo at denne ordningen med direkte ordførervalg er blitt oppfattet av folk på Nesodden som en god ordning, uavhengig av hvem som måtte bli valgt som ordfører.
- Og nå kan det bli en stygg kamp om ordførervervet, som Amta skriver i dag?
- Ja, det var jo et litt pussig innspill fra Amta i dag hvor de mener at det sannsynlige alternativet er en blokk med Arbeiderpartiet, Høyre og Frp. Men hvem er da kandidater til ordførervervet, er det Arbeiderpartiets kandidat, Høyres kandidat eller Frp.s kandidat? Og hvem er i så tilfelle disse kandidatene?
- Dette var jo også den blokken som brøt sammen da det skjedde så mye rart i forrige periode. Når Amta trekker fram dette nå er det jo de som legger opp til det stygge spillet om ordførervalget, sier Christian Hintze Holm.
Vedtaket i kommunestyret om å si nei til direkte valg av ordfører skjedde altså etter en splittelse i Venstre. I arbeidsutvalget som har utredet saken for kommunestyret var det flertall for ordningen med støtte fra SV, Krf, Rødt og Venstre.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar