onsdag 8. desember 2010

Uka på bloggen - onsdag 8. desember"Jeg skulle likt å vite hvor mange av halvøyas innbyggere som kjenner navnet på mer enn fem lokalpolitikere.."

Nesodden Rødt frykter økt avstand mellom politikere og velgere, skriver Amta i en stort oppslått artikkel i dagens avis. Det viser seg at flere partier deler Rødts frykt: Frp frykter økt avstand til innbyggerne, Krf etterlyser flere arenaer og SV ber flere engasjere seg i partiarbeid. Høyres Kjell Gudmundsen mener riktignok at alt er såre vel, og arbeiderpartiets Erik Moe (bildet nedenfor) lander på en formell tilnærming.

Det beundringsverdige med denne historien er at Amta i det hele tatt tar opp saken. Men det pussige er at Amta ikke ser noen egen rolle i dette spillet. Faktum er jo at Nesoddens politikere lever nærmest usett av det publikum de betjener. Jeg skulle likt å vite hvor stor del av Nesoddens befolkning som kjenner navn og utseende på mer enn fem politikere på halvøya.
Denne spalten tok opp spørsmålet med ordfører Christian Hintze Holm (bildet nedenfor) denne uka: 

Hvordan er det mulig å opprettholde kontakt med velgerne når det eneste nyhetsmedium som dekker området har deadline tidlig på ettermiddagen mange timer før kommunestyremøtet er ferdig og første avis kommer på gaten en halv uke seinere? Og ingen nettaviser (bortsett altså fra oss selv) dekker gapet!
Ordføreren fortalte at man tidligere har vært inne på tanken å flytte kommunestyremøtet til et tidspunkt som kan gjøre det mulig med en tettere presse-dekning. Kanskje vi skal ta det opp igjen på nyåret når vi skal gå gjennom den nye organisasjonsplanen, sa Hintze Holm.
For dem som ikke fulgte med her på bloggen i 23-tiden sist torsdag da kommunestyremøtet var slutt var det ingen tilgjengelig offentlig informasjon om utfallet av møtet om direkte ordførervalg før mandag morgen, da Amta kom på gaten med sitt referat.
Så kan du si at når stoffet ikke er kjent og resultatet av avstemningene ikke har gått land og strand rundt i disse dagene, så kan det bli hipp som happ når det kommer på trykk. Dessverre er det ikke slik. Amta hadde hatt et helt annet trøkk på historiene fra det politiske liv dersom den kom på gaten de nærmeste timene etter de folkevalgtes vedtak. Enda mer ettertraktet hadde stoffet selvfølgelig vært om det hadde vært konkurranse om den politiske dekningen.
Et poeng i denne sammenhengen er at Amta, på tross av sin monopolstilling i dette distriktet, holder fast ved sin tradisjonelle tilknytning til Ap, i stedet for å legge an en bredere holdning til lokalpolitikken. 
-bb/ 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar