onsdag 13. februar 2013

Katta ut av sekken: Oslo ber om hjelp til Munch-museet

SKRIIK: Med et skrik om statlige penger slipper Oslo-byrådet katta ut av sekken. De vil ha 30 prosent statsstøtte til nytt Munch-museum og nytt Deichmanske hovedbibliotek. Men hva med en Munch-stiftelse?.

Vil ha 30 prosent statsstøtte til Munch/Deichmanske

Kulturbyråden ber om drøyt 1,7 milliarder fra staten..

Av BJØRN BRATTEN, Avisa Nesodden

Oslo kommune vil innen 1.mars i år søke om statstilskudd til både et nytt Munch-museet og det nye Deichmanske bibliotek. Det fremgår av et brev kulturbyråden i Oslo, Hallstein Bjercke (V) har sendt til kulturminister Hadia Tadjik. Byrådet vil be om en statsstøtte på 30 prosent av kostnadene til de to sentrale kultur-institusjonene under tilskudds-ordningen for nasjonale kulturbygg, melder NRK
Kulturbyråden ber i brevet om et møte med kulturministeren for å drøfte realiseringen av de to institusjonene. Det store spørsmålet vil være om byrådet på dette møtet vil lufte tanken om opprettelsen av Munch-arven som en stiftelse eller aksjeselskap, en ide som Frps Carl I. Hagen fikk mye blest om i forrige uke. 
— Oslo kommune har et nasjonalt og internasjonalt ansvar for god forvaltning og formidling av Munchs kunst, og har som overordnet mål å reise et nytt, moderne og framtidsrettet museumsbygg for kunstsamlingen. Byrådet planlegger om kort tid å fremme en sak om nytt Munch-museum, skriver kulturbyråden i brevet til kulturministeren.
Det er veldig leit at Oslo-byrådet ikke har klart å bestemme seg for lokalisering av et nytt Munch-museum, sier kulturminister Tajik til NRK. 
— Det har tatt veldig mange år. Munch testamenterte selv arven sin til Oslo kommune og det ville vært veldig flott både for  Munch, Norge og Oslo om Oslo kommune hadde klart å konkludere på dette, sier kulturministeren, som sier hun er avventende til møtet og det spørsmålet man ønsker å ta opp.
Prisen for de to kulturinstitusjonene har ligget på til sammen drøyt fem milliarder kroner etter siste telling, omtrent jevnt fordelt på de to byggene, men da snakker vi jo om prisen på Lambda som Munch-museum, et alternativ som jo forlengst er nedstemt i bystyret. 30 prosent av drøyt fem milliarder er rundt 1.7 milliarder. Vil kulturbyråden falle for dette eller forkaste det uten noen diskusjon? Og hva er egentlig byrådets Munch-alternativ? Et ekte luftslott?
Vårt stalltips er at kulturministeren vil la høyre/venstre-byrådet svette i denne saken i hvert fall fram til valget. Så hvis de borgerlige overtar i september sitter de plutselig med både bukta og alle de endene de kan tenke seg.. 
Så hvorfor stresse med dette nå?
_bb/  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar