tirsdag 4. september 2012

Barnehagen på Heia — endelig klar..


POPULÆR: Trekk ikke feilaktige konklusjoner om du tar en titt inn i et av lekerommene i Heia barnehage. Klatreveggen er populær blant de minste, men er ingen oppfordring til at barna skal lære å takle klatresamfunnet. Men de lærer å strekke seg etter oppnåelige mål. (Foto: Egil Houg)

Klart for Heia..

Noen synes kanskje at barnehager skal holde til i små, koselige pepperkakehus – og det finnes nok noen slike her i landet enda. Heia barnehage som åpnet i høst er derimot større enn vi er vant med, men har til gjengjeld mange, bokstavelig talt innebygde kvaliteter.
Da skoleåret startet opp i år, kunne vi slippe inn 128 barn i den helt nybygde Heia barnehage. Ja, barnehagen er stor, med hele åtte avdelinger. Til sammen er det plass for 192 barn, men når opptakene er gjort for skoleåret, er det mange færre som har inntatt plassene. Forklaringen er enkel: barn under tre år teller dobbelt, og i dag er det til sammen 128 barn som har fått plass.

HEIA: Sånn så det ut i Heia-barnehagen i januar i år.. (Foto: Egil Houg)

Kommunen har gjennom tidene bygd eller bygd om 7-8 barnehager. Et par av disse var ferdighus som tilfredsstilte datidens krav, men som for lengst er bygd om. Andre ble tegnet av lokale arkitekter som samarbeidet med fagpersonalet i kommunen. Heia barnehage er et grundig gjennomarbeidet prosjekt og er tegnet av Arkitekthuset Knut H, Knutsen AS og ført opp som totalentreprise av entreprenørselskapet Skanska.
Aviser landet over har de siste ukene konkurrert i å beskrive skolebygg som har vært regnet som enten helsefarlige eller med så dårlig inneklima at de ikke er tjenlige verken som arbeidsplass for voksne eller oppholdssted for barn. 

HEIA: ..og sånn ser den nye barnehagen ut i dag, i en skarp og nedadgående høstsol.. (Foto: Egil Houg)
Som en motvekt mot dette triste bildet kan vi fortelle om Heia barnehage som kommunen har bygd ved Skoklefall. Dette er et miljøbygg som kan danne mønster for en hvilken som helst stor barnehage, og mange av detaljene kan også med fordel kopieres i andre typer offentlige bygg.
Barnehagebygget vårt har en varmepumpe som henter ut varmen fra borehull i grunnen. Er det noe vi har lært oss i dette landet, så er det å borre i fjell, og i grunnen under barnehagen ligger rør på til sammen omkring to kilometer. Inne i huset er det vannbåren varme. 
På sommeren tas varme ut av ventilasjonsluften og føres via varmepumpesystemet tilbake i brønnene, slik at varmen lagres i grunnen til vinteren. Selv om dette systemet skal kunne dekke varmebehovet også på kalde vinterdager, er det også installert en elektrokjele som koples inn om det skulle bli driftsfeil på varmepumpeanlegget. Her skal  ingen fryse.
Ventilasjonsanlegget er også verdt et par kommentarer. Det er følere i alle oppholdsrom som registrerer om det er folk der, og om rommene er tomme, koples ventilasjonen i rommet ut for å spare energi. Om det blir registrert høye CO2-konsentrasjoner eller lave oksygenverdier, økes luftutskiftningen i rommet automatisk. 
En barnehage skal være et godt sted å oppholde seg. Det er lagt vekt på at det skal være lett for barna å orientere seg i bygget, og at de voksne har god oversikt over hva som foregår på avdelingene. Både barn og voksne har en lang dag der, og derfor er gulvbelegget fjærende og godt å gå på. 
_eh/bb/


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar