onsdag 29. september 2010

Et bilde fra den gang

MINNER: Plutselig settes vi 62 år tilbake i tiden.. (faksimile Aftenposten)


Den lange veien 
til Nesodd-båten.. 


Plutselig kommer et bilde i avisa av en bok som er skrevet om arbeiderpartiets lange vei og man er med ett slag 62 år tilbake i tiden. For bildet på forsiden av denne boka forestiller deg selv og hele din familie på vei til Nesoddbåten i 1948. Det har vært en lang vei for arbeiderpartiet, men lang har også veien vært for oss på bildet, tenker vi. 
Det var en stor begivenhet i familien da bildet sto på forsiden av Aftenpostens aftenutgave den gang. Torvballene vi ser på bildet har sammenheng med byggingen av skulptur- og fonteneanlegget som fortsatt ligger der utenfor rådhuset
Rådhuset var nettopp tatt i bruk året før, i 1947, og to år etter, i 1950, ble det offisielt åpnet. Grunnsteinen ble riktignok lagt ned i 1931, men byggingen ble forsinket av krigen, står det i Store norske.
Jeg har et tydelig kutt i panneluggen etter en protestaksjon tidligere på sommeren. Det skjedde på en annen familiehytte, i Trolldalen i Bamble, da jeg ikke fikk lov å være med familien på krabbefiske om kvelden.
Hva mer kan vi lese ut av bildet?
Far med hatt, i kontrast til de oppbrettete ermene, mor og barna med kjeledress-lignende klær, som ingen bruker i dag. Og kusine Berit til venstre i bildet med hatt og kåpe. Så kom hun da også fra en fin direktørfamilie på vestkanten..
Den viktigste grunnen til at dette bildet er valgt som omslag til denne boka kan være at det er et bilde på Familien, i en tid da landet var i ferd med å komme på fote etter krigen. Familiesamhold var en dyd. Ennå en femten-tjue års tid.

Og det er et slående bilde på hvordan det var før biltiden: Mor og far på vei til ferie med storfamilien bærer en sekk og en koffert hver. Det var det vi trengte til en to ukers ferie for seks den gang.
..bb

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar