fredag 4. april 2008

Are Damman meldt for forurensning


Naboene må forklare seg


Are Damman har nå besvart henvendelsen fra Nesodden kommune om klagen fra Dammans naboer om at forurenset vann, blant annet med høye e-coli-bakterieforekomster, kommer inn i naboenes drikkevann fra Dammans eiendom.

Plan- og bygningssjef Kari Myhre Hellem sier til avisanesodden.no at Damman beskriver i sitt svar at han har gjort tiltak for å hindre denne forurensningen.
- Det gjenstår nå å kommunisere dette svaret til klager og samtidig få vite hva klager selv har gjort for å forhindre at denne forurensningen kan nå hans egen drikkevannskilde.

- Enhver er ansvarlig for sin egen drikkevannskilde. Klagerne må vise at de har gjort egne tiltak for å begrense forurensning, sier bygningssjefen.
- Men i rapporten fra Bioforsk som klageren bygger på blir det sagt at de tiltak som er gjort fra Dammans side ikke er tilstrekkelig for å hindre forurensningen. Vil kommunen gjøre egne undersøkelser for å få bekreftet eller avkreftet dette?

- Jeg vil ikke dramatisere og heller ikke forskuttere noen konklusjoner, sier Kari Myhre Hellem.
Seniorforsker Ketil Haarstad i Bioforsk på Ås fant til dels svært høye forekomster av e-coli-bakterier i drikkevannet da han vurderte forurensningssituasjonen på eiendommene.

- Disse bakteriene er påvist i begge de to naboenes brønner, i avrenningsvann fra Dammans eiendom som ikke er forskriftsmessig ført unna naboenes eiendommer, og i kranvannet til naboene, sa Ketil Haarstad til avisanesodden.no.

..bb

Finn mer i lenkekjeden til høyre under ANDRE NYHETER

1 kommentar:

 1. Vi forurenser ikke og er etter at disse oppslagene stod frikjent på alle punkter:

  3. september 2008 kom en ny rapport fra Bioforsk som konkluderte slik: ”Prøvene tyder på at det ikke er enkeltutslipp fra bebyggelsen oppstrøms de to grunnvannsbrønnene(naboenes) som er årsak til de høye bakterietall samt næringsstoffer i avrenningen ned mot de to brønnene”. Med andre ord: forurensningen kommer ikke fra oss. Det skulle også bare mangle, da vi hele tiden har hatt et forskriftsmessig utført renseanlegg for gråvannet (do går til tett tank).

  Naboene mente da at avrenning fra det to ponniene våre kunne være årsaken. Derfor fikk kommunen Landbrukssjefen til å komme på befaring 6. mai 2009. Han uttalte ganske raskt at det var lite sannsynlig at ponniene utgjorde noe forurensningsmessig problem. Avrenningen fra jordet de står på går til en dam. Bioforskrapporten viste dessuten mye mindre bakterier i dammen enn i bekken. Derimot viste prøvene høyt bakterietall i en gravd ubrukt brønn med stillestående vann på naboens egen tomt ikke langt unna drikkevannsbrønnene deres.

  Når det gjelder bakterieinnholdet i drensvannet som renner over vår eiendom, så er det mange kilder til forurensning av den. Det er flere naboer som har avrenning til samme bekk som det ble påvist forurensning. Vi er de eneste som har renseanlegg.

  Vi stiller oss undrende til påstanden i oppslaget om at verdiene ”sprengte måleutstyret”: I prøvene som er med i Bioforsks notat som var grunnlaget for oppslagene er det ingen bekkeprøver som har mer enn 375 TBK. Dette er i følge en forsker ved UMB ikke unormale verdier i overflatevann og bekker i områder der det ferdes dyr (ville og tamme). For å sette det litt i perspektiv vil vi nevne at normen for ”utmerket badevann” i Oslo kommune er satt til 100 TBK mens ”godt badevann” er 100 til 1000 TBK.

  Elin Leer-Salvesen og Are Dammann

  SvarSlett