søndag 3. februar 2013

Bibelen på Det Norske Teatret: Seks timers maraton


MARATON: Bibelen-forestillingen som hadde premiere på Det Norske Teatret fredag, er en enorm satsing. En seks timers forestilling i to deler, som kan ses i ett eller hver for seg. Med innlagt matpause: Pai, pastrami, ost, tørka frukt. Og halve Nesodden er med. Bjørn Sundquist spiller Gud. Selvfølgelig.. (Foto: Dagbladet)

Ujevn maratonforestilling, mener anmelderne:

"Til dels lysende — en utholdenhetsprøve.."

(Oppdatert søndag 3.februar: Stein Winges Bibelen er så ujevn at publikum burde advares mot å gå i pausen, skriver Aftenpostens anmelder Therese Bjørneboe. Første del av den seks timer lange maratonrestillingen er en utholdendenhetsprøve. Alle påfunn går, ingen vits er for dum, skriver Bjørneboe. I andre del får forestillingen et løft. Den forvandler seg til en forestilling som er til dels lysende, skriver Aftenposten.
Seks ujevne timer — fra flat masing til teatermagi, skriver DagbladetAndreas Wiese. På slutten blir fortellingen om Barabbas i lengste laget, men Jesus fra Nasaret (forestillingens siste del red.anm.) står likevel sterkere enn Ørkenvandringen, skriver Wiese. 
— Men begge deler av stykket er ujevne: tidvis engasjerende, vakre eller brutale, tidvis skranglete i stort format. Det som står sterkest igjen er beretningen om en annerledes treenighet, Gud, Lucifer og Jesus: En gud med kommunikasjonsproblemer, en satan med ambisjoner og et menneske med den sårbare styrken til et slaktoffer, skriver Andreas Wiese.
VGs Jon Selås mener Bibelen er en storhending på Det Norske Teatret. Og i norsk teater! Som kunnskaps-formidling er det uryddig morsomt; som trosbelysning interessant; teologisk både lynende innsiktsfullt og helt på jordet, skriver Jon Selås. )

Bibelen — en bruksanvisning..:

Sjå ein eller begge - kvar for seg eller i eit strekk. For å få totalopplevinga er det mogleg å sjå heile Bibelen under eitt. Speletida er da på 6 timar og det er lagt opp til matpausar som er inkludert i prisen. Ein kan òg sjå dei to delane kvar for seg. Og ein kan gjerne sjå del 2 før del 1. Det er også rabatt ved samstundes kjøp av begge delane. Enkel servering av kaldmat er inkludert i prisen ved dobbelframsyning. (Matboks med pai, pastrami, ost og tørka frukt og ein juiceboks. Kaffi og sjokoladekake.)
Bibelen-forestillingen som har premiere på Det Norske Teatret i dag, fredag, er en enorm satsing, litt som kjempeoppsetningen Merlin som Stein Winge gjorde på det samme teatret på tidlig nitti-tall. Og med en så enorm satsing blir i grunnen bruksanvisningen svært viktig. Vi fortsetter med den, i riktig språkdrakt: 
Bibelen er mangfaldig. Det skal óg framsyninga vere. Ofte er synsvinkelen ny, og vi vekslar mellom tider - mellom bibelsk tid og vår eiga. Det som er rettesnora er ønsket om at forteljingane skal tale til oss og seie noko om kva det vil seie å vere menneske.

(Foto: Erik Berg)

Stein Winge set i scene. Han vil ha oss til å sjå nye sider ved det vi trur vi kjenner frå før. Bjørn Sundquist spelar Gud. Manusforfattarar: Maria Tryti Vennerød, Terje Nordby, Sara Stridsberg, Eirik Fauske, Jose Saramago, Cecilie Løveid, Ari Behn, Stein Winge og Carl Morten Amundsen
Andre skodespelarer: Kirsti Stubø, Benhard Ramstad, Jan Grønli, Marianne Krogh, Jon Eivind Gullord, Gard Skagestad, Sigve Bøe, Nina Woxholtt, Britt Langlie, Jorunn Kjellsby, Trini Lund, Ragnar Dyresen.

Del 1: Ørkenvandringar
Første delen hentar stoffet frå det gamle testamentet. Her er menneska på vandring. Dei vandrar gjennom tidene, dei vandrar i ørkenen, dei leitar etter meining, dei er på evig jakt etter eit betre liv, eit lova land, ei ny byrjing. Gud er heile tida til stades, men han er ikkje lett å forstå. Stadig straffar han menneska fordi dei ikkje lyder han. Men menneska lærer ikkje, og ørkenvandringane tek ikkje slutt. I Ørkenvandringar møter vi Moses, Adam og Eva, Kain og Abel, Noa, Abraham, Sara og Isak, Job, kong Saul og kong David, Laban og familien hans, Josef og brørne, flyktningar og fordrivne, englar og dyra i arka.

Del 2: Jesus frå Nasaret
Gud skiftar strategi. Straff og lydnad verkar ikkje på menneska. Lova gir ikkje alle svara. Den nye bodskapen er kjærleik. Satan kjem, og verda blir ein kamp mellom det gode og det vonde. Vi følgjer Jesu liv fram til korsfestinga. Han er ein opprørar. Han er farleg for makta, for farisearar, presteskap, for Herodes, men også for zelotar og andre som ikkje har sans for kjærleiksbodskapen. Jesus tvilar og han trur. Til slutt går han den tunge vegen inn i døden. Kva som skjer etter det? Det er ei trussak.
_bb

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar